Actionariat

Informări pentru actionarii societatii.

Documente referitoare la majorarea capitalului social 2023
Data publicare Titlu Document
20.01.2023 Prospect majorare capital social
20.01.2023 Decizie ASF 45/17.01.2023 aprobare prospect majorare capital social
20.01.2023 Act Constitutiv Vitimas S.A.
Formulare Etapa 1 – 06.02.2023 – 08.03.2023
20.01.2023 Etapa I – Formular subscriere Persoane Fizice
20.01.2023 Etapa I – Formular subscriere Persoane Juridice
20.01.2023 Etapa I – Formular revocare Persoane Fizice
20.01.2023 Etapa I – Formular revocare Persoane Juridice
Etapa II – 15.03.2023 – 28.03.2023
20.01.2023 Etapa II – Formular subscriere Persoane Fizice
20.01.2023 Etapa II – Formular subscriere Persoane Juridice
20.01.2023 Etapa II – Formular revocare Persoane Fizice
20.01.2023 Etapa II – Formular revocare Persoane Juridice

Adunarea Generala Extraordinara din 25.10.2022
Data publicare Titlu Document
22.09.2022 Convocator AGEA 25.10.2022
22.09.2022 Documente informare AGEA 25.10.2022
22.09.2022 Procura Speciala AGEA 25.10.2022
22.09.2022 Formular vot corespondenta AGEA 25.10.2022

Raport semestrial 2022
Data publicare Titlu Document
14.09.2022 Raport Semestrul 1 2022

Adunare Generala Ordinara a actionarilor 14/15.04.2022
Data publicare Titlu Document
15.04.2022 Raport Anual 2021
15.03.2022 Convocator AGOA 2022
15.03.2022 Bilant contabil 2021
15.03.2022 Raport Administrator 2021
15.03.2022 BVC 2022
15.03.2022 Procura speciala
15.03.2022 Formular Vot Corespondenta
15.03.2022 Raport Audit 2021
30.03.2022 Lista canditati functia de administrator